Jaarverslag
België

04WAT WORDT2021?

Om de impact van de coronacrisis op de jongeren te beoordelen heeft DUO for a JOB een peiling gehouden bij meer dan 300 mentees en mentoren. De resultaten? 8 op 10 jongeren vinden het moeilijker om een sollicitatiegesprek te krijgen en 64% van de mentoren is van oordeel dat de kansen van hun mentees op de arbeidsmarkt aanzienlijk zijn afgenomen. Op sociaal vlak verklaart ruim de helft van de jongeren dat hun sociale en financiële situatie er op achteruit is gegaan, en evenveel jongeren verklaren zich geïsoleerd te voelen. Wat toegang en ondersteuning betreft, zijn de openbare diensten, het vangnet bij uitstek van de sociale zekerheid, voor 6 jongeren op 10 moeilijker te bereiken. Een deel van de jongeren (ruim één op drie) kan de versnelde digitalisering niet bijbenen.

Lees de enquête

Aangezien de crisis de bestaande ongelijkheden heeft uitvergroot, is een herstel volgens ons onmogelijk zonder rekening te houden met de hindernissen die deze kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt moeten overwinnen. En DUO for a JOB wil maar al te graag deel uitmaken van de oplossing!

Mentoring, een concreet hulpmiddel om:

  • jongeren met een migratieachtergrond meer mogelijkheden te bieden op het vlak van werk en opleiding
  • de steeds grotere onzekerheid te bestrijden en weer een band te smeden met het systeem
  • de gevolgen van de digitale kloof tegen te gaan
  • de intergenerationele solidariteit te herstellen
  • het isolement van de 50-plussers te bestrijden
  • de sociale cohesie te versterken door mensen met een bijzonder uiteenlopende achtergrond met elkaar in contact te brengen

Doelstellingen 2021

Aangezien het mentorprogramma van DUO for a JOB een antwoord biedt op de uitdagingen van onze post-coronasamenleving en gezien de steeds grotere vraag van zowel mentoren als mentees, hebben wij een ambitieuze toekomstvisie.

  • meer dan 1000 jongeren verwelkomen in de 6 bestaande vestigingen;
  • nieuwe vestigingen openen in België (Aalst) en Frankrijk (Lille en Marseille);
  • DUO for a JOB introduceren in Nederland (Rotterdam) om onze diensten aan steeds meer jongeren aan te bieden;
  • 600 nieuwe mentoren opleiden om onze community te versterken, zodat zij op hun beurt de zaadjes van het 'samen leven' kunnen laten ontkiemen.

Inclusieve digitalisering

Om ons werk in deze anderhalvemetersamenleving goed te kunnen blijven doen, hebben wij beslist om onze methode te digitaliseren, zonder afbreuk te doen haar inclusieve karakter. Onze informatiesessies, persoonlijke ontmoetingen, opleidingen, workshops, enz. zijn aangepast en worden online georganiseerd, maar het klassieke programma met persoonlijke aanwezigheid van de deelnemers is blijven bestaan (met strikte inachtneming van de coronamaatregelen) voor mentees die digitaal minder onderlegd zijn en/of voor wie de fysieke aanwezigheid van een mentor een pluspunt betekent of zelfs noodzakelijk is.

In 2021 blijven we werken met deze nieuwe hybride combinatie van fysieke en digitale contacten, zodat we ons kunnen aanpassen aan de context van de pandemie, onze deelnemers meer flexibiliteit kunnen bieden en de kwaliteit van onze leerprocessen kunnen verbeteren. We begeleiden mentoren en mentees op de weg naar digitalisering dankzij een systeem van geleende apparatuur (er zijn in 2020 meer dan 200 computers verdeeld) en basisopleidingen IT door onze vrijwillig(st)ers. We verfijnen ons model maand na maand door nieuwe digitale tools te ontwikkelen, met name op het vlak van digital learning en systemen voor informatiebeheer.

En… we zullen ons aanpassen. Als we van deze crisis één ding hebben geleerd, dan is het dat wij weerbaar en wendbaar zijn, solidair en van goede wil! De toekomst van onze jongeren is misschien onzeker, maar ongetwijfeld veelbelovend, zolang we ons focussen op hun noden. Daarom werken wij hand in hand met alle actoren die zich samen met ons inspannen voor een meer inclusieve en gelijke samenleving.

ScrollTop