Jaarverslag
België

06INKOMSTEN
EN UITGAVEN

In 2020 bleef de diversificatie van onze inkomstenbronnen een van onze prioriteiten. Een betere spreiding van de financiële risico's geeft DUO for a JOB meer autonomie, meer onafhankelijkheid en meer toekomstzekerheid.

Inkomsten

0% Subsidies
0% Stichtingen
0% Giften van bedrijven
0% Sponsoring
3% Overige inkomsten
2% Giften van particulieren

UITGAVEN

74% Bezoldigingen van het personeel
17% Werkingskosten
6% Investeringskosten (afschrijvingen)
3% Communicatie

ONZE BEHEERPRINCIPES

Strikt beheer

Het project DUO for a JOB kan slechts blijven evolueren en groeien als we alles in het werk stellen om onze financiële middelen goed te beheren. Hoewel een groot gedeelte van de boekhouding nu intern gebeurt, blijven we rechtstreeks samenwerken met een accountantskantoor, omdat we baat hebben bij hun expertise. We hebben ook procedures ingevoerd die garanderen dat onze rekeningen correct worden bijgehouden en dat onze organisatie financieel stabiel is, in het bijzonder met een regelmatige follow-up van onze uitgaven, een bijstelling van de begroting wanneer dat nodig is, en een analytische boekhouding.

Financiële transparantie

De rekeningen van de vereniging worden op verzoek van DUO jaarlijks gecertificeerd door een revisor van PriceWaterhouseCoopers (PWC). Na uitvoerig onderzoek van de rekeningen en de interne procedures wordt een verslag opgesteld met een verklaring zonder voorbehoud, als teken van het feit dat wij de boekhoudkundige voorschriften naleven.

ScrollTop