Jaarverslag
België
03Onze resultatenMentees

Zie ook : Mentoren

Wie zijn ze? De jongeren die in 2020 door DUO werden begeleid, variëren in leeftijd van 18 tot 33 jaar en hebben een buitenlandse nationaliteit of ten minste één ouder of grootouder die buiten de Europese Unie geboren is. Ze hebben allemaal hun eigen profiel en parcours, maar het is interessant om in te zoomen op enkele grote tendensen.

Leeftijd en geslacht

 • 0%
 • 0%

Opleidingsniveau

 • 0% Universitair 0% Hoger onderwijs korte type
 • 0% Hoger middelbaar onderwijs 0% Geen hoger middelbaar onderwijs
 • 0% Geen (erkend) diploma maar de helft heeft een minstens een diploma hoger middelbaar onderwijs in hun land van herkomst

Nationaliteit en afkomst

 • 27%Belgisch
 • 73%Buitenlandse nationaliteit
Verblijfsstatuut

Gezinshereniging is de eerste toegangspoort tot België voor mensen die in het buitenland zijn geboren. Dit wordt weerspiegeld in onze mentees: 2 op de 3 jongeren die in het buitenland geboren zijn, zijn om deze reden zijn aangekomen. Het andere derde deel van onze mentees geniet internationale bescherming (ze zijn erkende vluchtelingen of begunstigden van subsidiaire bescherming).

Activiteitensectoren

Een job… ja!
En wat nog?

0% 0% 0% 0% 0% 0%

De globale resultaten van het mentorprogramma voor jongeren zijn sprekend: eind 2020 vinden bijna 3 op 4 jongeren een positieve oplossing (een baan, een stage, een opleiding) binnen de 12 maanden na hun begeleidingstraject. Eén jongere op 2 vindt een baan. Ongeacht het gender, het opleidingsniveau of de reden van het verblijf van de jongeren die aan het programma deelnemen, nemen dankzij de individuele begeleiding hun kansen op een baan aanzienlijk toe, en daarmee ook hun autonomie om actief deel te nemen aan het sociale, culturele en economische leven van hun stad. De mentoring heeft niet alleen bemoedigende resultaten op het vlak van tewerkstelling, maar geeft jongeren ook de kans om tal van vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze niet alleen hun kansen op werk vergroten maar ook meer algemeen hun welzijn verbeteren:

 • Meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen
 • Een professioneel project uitstippelen
 • De tools en de kanalen voor het vinden van een baan onder de knie krijgen
 • Een professioneel en sociaal netwerk uitbouwen
 • Een sector, een taal, een cultuur leren kennen

In de context van de coronacrisis kunnen ze dankzij het project ook de grotere moeilijkheden overwinnen waarmee ze worden geconfronteerd:

 • regelmatige contacten met een welwillende mentor, zodat ze niet geïsoleerd raken of het emotioneel moeilijk krijgen
 • doorverwijzing naar de overheidsstructuren en diensten voor sociaal-economische integratie om afhaken en onzekerheid te vermijden
 • leren werken met digitale tools om de digitale kloof te dichten

“Dankzij DUO kreeg ik weer hoop op een moment waarop ik het allemaal niet meer zag zitten en besefte ik weer dat de wereld zo veel mogelijkheden te bieden heeft. Na vijf jaar buiten het schoolcircuit heb ik mijn studies weer aangevat en nu heb ik weer moed voor de toekomst. Bedankt!"

ScrollTop