Jaarverslag
België

01Duoin het kort

Wat is DUO for a JOB ?

Wij bij DUO for a JOB zijn er sterk van overtuigd dat intergenerationele en interculturele mentoring een antwoord biedt op de problemen die jongeren met een migratieachtergrond ondervinden in hun zoektocht naar werk, een middel is om de vaardigheden en de ervaring van onze mentoren op een waardevolle manier in te zetten, en een kans om 'samen leven' te bevorderen door vooroordelen en stigma's te bestrijden. Onze missie bestaat erin een platform aan te reiken om deze ontmoetingen mogelijk te maken, en om een professioneel en hartelijk kader te bieden om onze duo's te begeleiden op weg naar het succes!

  • 2012Inspiratie
  • 2013De eerste stappen
  • 2014Steun en erkenning
  • 2015Digitalisering en efficiëntie
  • 2016Structurering en impact
  • 2017Nationale groei
  • 2018Systemische veranderingen
  • 2019Internationale ontwikkeling
  • 2020Mentoring 2.0

Frédéric en Matthieu bedenken de grote lijnen voor een intergenerationeel en intercultureel mentorprogramma, een project dat moet bijdragen aan een meer rechtvaardige, meer solidaire samenleving, die haar verschillen als een bron van rijkdom ziet. Ze reizen, testen hun idee, verfijnen de methodologie. Ze werken onbetaald ... en zijn ambitieus.

De vereniging groeit, gedragen door het enthousiasme van de sector, de experts en de vrijwilligers. Ze vindt haar plaats in het Brusselse netwerk en smeedt sterke partnerships die de eerste mentoren en de eerste jongeren de kans geven zich in dit avontuur te storten.

Wij worden gesteund door de eerste Social Impact Bond (SIB) in België en krijgen financiële steun van mecenassen en stichtingen die in het project geloven. Deze financieringen zijn een echte springplank! De vereniging gaat van twee vrijwilligers naar vier voltijdse werknemers ... en meer dan 100 actieve mentoren.

We verhuizen naar nieuwe lokalen. Ondertussen werkt het operationele team voor de operationele opvolging met een nieuwe, op maat ontwikkelde CRM-tool: automatisering van administratieve taken, gegevensanalyse en rapportage. De nieuwe tool is een schot in de roos en helpt ons om de kwaliteit van de begeleiding van de 200 reeds gevormde duo’s te verbeteren.

Het Brusselse Observatorium voor de Werkgelegenheid meet de impact van ons mentorprogramma op de werkgelegenheid: de SIB is een succes! Het operationele team wordt groter en ontwikkelt nieuwe workshops om de ervaring van de mentoren en de mentees te vervolledigen en te verrijken: cv-workshops, gesimuleerde sollicitatiegesprekken enzovoort

We breiden nationaal uit met de opening van vestigingen in Antwerpen en Luik. Dankzij die uitbreiding en schaalverandering kunnen we in 12 maanden tijd 500 duo's samenstellen.

We consolideren onze activiteiten en werken een strategie voor pleitbezorging uit, om bij te dragen aan de realisatie van een relevant overheidsbeleid voor sociaaleconomische inclusie. Het ondersteuningsteam wordt versterkt (hr, communicatie, logistiek, fundraising) en we zetten onze ontwikkeling in Vlaanderen verder met de opening van een vierde vestiging in Gent.

Dankzij de ervaring die we in België hebben opgedaan en met de steun van nieuwe partners starten we ons Europese avontuur. Eerste halte: Parijs! Voorbereidende analyse, verkenning van het ecosysteem van Ile-de-France, aanwerving van het team, mobilisatie en opleiding van de eerste mentoren… In het najaar worden de eerste duo's gevormd!

In de context van de coronamaatregelen werken we vanaf mei aan een plan om onze activiteiten te hervatten door een hybride formule te ontwikkelen (combinatie van digitale en face-to-face sessies). Er zijn 722 duo's gevormd en 375 mentoren sluiten zich aan bij onze community in België en Frankrijk.

Onze impact

1151
 duo's gevormd sinds 2013
Bijna 3 jongeren op 4
vinden een positieve oplossing (een baan, een stage of een geschikte opleiding)
0% 0% 0%
9 mentoren van de 10 beginnen aan een nieuw begeleidingstraject
16recordaantal duo's voor één mentor
53 medewerk(st)ers in 6 vestigingen

Of het nu gaat over talen, opleidingen, herkomst, culinaire smaken, ambities of dromen, het team van DUO for a JOB weerspiegelt zijn waarden: onze verschillen zijn onze rijkdom.

Maak kennis met ons team

200 vrijwilligers

Ze komen overal vandaan en bieden de vereniging kostbare steun met de administratie, boekhouding, juridische kwesties, informatica, vertalingen en naleesrondes, of ze helpen met de strategie en de fondsenwerving.

ScrollTop